Privacy Statement

In dit privacy statement informeert FAIR Juristen op welke wijze er op de webpagina’s wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Dit privacy statement heeft geen betrekking op pagina's waarvan deze websites eventueel een link bevatten. Door het gebruik maken van deze webpagina’s gaat u akkoord met het onderstaande privacy statement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door FAIR Juristen zoals hieronder omschreven. FAIR Juristen behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking, te wijzigen.

FAIR Juristen verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van deze webpagina’s te waarborgen. FAIR Juristen houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. FAIR Juristen verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die deze website bezoeken. Wanneer u persoonsgegevens opgeeft, zullen deze alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. FAIR Juristen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht. FAIR Juristen verzamelt via haar webpagina’s gegevens welke onderdeel uitmaken van de analyse omtrent het webpagina-gebruik. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de websites bezocht worden en welke pagina's er binnen de websites bekeken worden, wordt door FAIR Juristen verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de webpagina's. Voor zover gegevens door FAIR Juristen worden verwerkt, gebeurt dit volledig anoniem.

De webpagina’s van FAIR Juristen kunnen gebruik maken van "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om de websites bij een volgend bezoek aan te passen aan uw wensen. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schrijf verwijderen dan wel lezen. Het gebruik van cookies kunt u in uw eigen browser weigeren. Indien u cookies weigert, is het mogelijk dat sommige pagina's niet volledig functioneren en u bijvoorbeeld geen toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie op de websites.

Als u meer wilt weten over de persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact opnemen met:

FAIR Juristen, Kort Rapenburg 9, 2311 GC  Leiden
Mail: info@fairjuristen.nl / T: 071-5137339