Gebieden

 Fair biedt allround Diensten voor zowel Particulieren als Ondernemers.

 Particulieren

 • Werk & inkomen
 • Ziekte en ontslag
 • Scheiden, alimentatie en pensioenverevening
 • Wonen
 • Geld, belastingen en toeslagen
 • (Intern)nationale aspecten van erfenissen en schenkingen
 • Contracten
 • Conflictbemiddeling en mediation
 • Procederen

 Ondernemers

 • Starten of staken onderneming
 • ZZP-ers
 • Bedrijfsvoering
 • Arbeid(srecht) en personeel
 • Verzuim en ontslag
 • Ondernemen en belastingen
 • fiscale waardering van vermogen
 • Ondernemingsrecht
 • Rechtsvorm
 • Fusies, overnames en splitsingen
 • (Her)Financieringen
 • Vastgoed
 • Investeringen
 • Contracten
 • Conflictbemiddeling en mediation
 • Procederen


Heeft u een vraag of een probleem op een of meer van bovenstaande gebieden?
Of tijdelijk juridische ondersteuning of een sparringpartner nodig?
Neem Contact op en wij staan u graag ter zijde.